Beste carnavalist, Swert Schaop,

Ik ervaar het als een voorrecht dat ik gevraagd ben een woordje voor het jaarboek aan het papier toe te vertrouwen. Het voelt aan de ene kant nog zo onwerkelijk na een seizoen geen carnaval te kunnen vieren. Ik kan u verzekeren dat ik er klaar voor ben. Ik hoop, weet eigenlijk wel zeker, dat ik niet de enige ben die reikhalzend uitkijkt naar de start van carnavalsseizoen 2021-2022.

Met het lezen van deze eerste alinea is het openslaan van het jaarboek dus ook een feit. Ik ben benieuwd naar uw, jouw eerste indruk, gedachten toen deze nieuwe uitgave van ‘t Swerte Schaop Jaarboek overhandigd werd.

Het zal misschien, om meerdere redenen, die voor iedereen anders zullen zijn, nog onwennig voelen. Zie deze uitgave van ‘ons jaarboek’ als symbool voor verandering, vernieuwing. Dat geldt niet alleen voor de vormgeving en de uitvoering maar ook voor de invulling van het carnaval. Een nieuwe start waarbij wij nog niet alle zekerheden hebben die wij in het verleden wel hadden. Wij kunnen hiermee inspringen op de actualiteit, flexibel zijn. Gericht op de toekomst. Een toekomst die wij, als bestuur en senaat van een carnavalsvereniging met 60 jaar historie, met vertrouwen tegemoetzien. Veel is niet meer zoals we gewend waren. Maar zeg nou eerlijk, staat u er nog hetzelfde in als pak ‘m beet 11 jaar geleden. De wereld veranderd en wij veranderen mee, passen ons aan, bewegen mee. Uitgangspunten van de vereniging blijven ongewijzigd maar de invulling, de uitwerking zal aan verandering onderhevig blijven. Dat is goed en dat moet ook wil je blijven meedoen in de maatschappij.

Ik wil graag samen op weg naar carnaval in Knotsenburg in het tweede decennium van deze 21e eeuw. 

Samen met ‘t Swerte Schaop, in een eigentijdse kudde, in een verbonden carnavals gemeenschap onder de vlag van de Knotsenburgse federatie. Er zal nog heel wat water door de Waal stromen, er zullen verbindingen gelegd moeten worden, bruggen geslagen moeten worden, initiatieven gedragen moeten worden, voor wij zover zijn als wij nu beogen. Maar bedenk dan dat de weg die wij samen gaan niet één rechte, geasfalteerde weg is, sterker nog: een deel van de weg moet nog aangelegd worden. Dat mogen, néé moeten wij zelf doen en daarvoor hebben wij alle beschikbare middelen en carnavalisten nodig.

Binnen onze vereniging zie ik de bereidheid om samen deze weg te gaan, artistiek, bestuurlijk, ondersteunend. Ik moedig jullie allemaal aan de inzet die in het verleden voor onze vereniging geleverd is nu ook voor ons mooie Knotsenburg te leveren. Alleen zo zullen onze kinderen, klein-kinderen de vriendschap, vreugde, saamhorigheid van het carnaval in Knotsenburg kunnen blijven beleven.

 

Knotsenburg 3x Alaaf, Swerte Schaopen Alaaf

 

Patric Tromp