De orde van het Grootste Swerte Schaop, de unieke orde van de Menselijkheid.

De keuze van het Grootste Swerte Schaop is geen kleinigheid. In de door het Swerte Schaop ingestelde (neutrale) Permanente Advies commissie bevinden zich een aantal lieden, "met kennis van zaken". Zij volgen het hele jaar door allerlei personen, groeperingen, voorvallen etc. Wanneer de tijd aanbreekt van surprises komt de commissie bijeen. Hier worden voor het eerst de namen en de situaties, waarin de "genomineerden" terecht zijn gekomen, besproken. Er wordt gestreept, gediscussieerd over de genomineerden en men spreekt af nog maar eens goed na te denken, rond te kijken. Bij een volgende bijeenkomst worden vaak de bekende spijkers met koppen geslagen. Dan is het goed om te weten dat de genomineerden van ongeschonden blazoen zijn en aan alle criteria voor een uitverkiezing voldoet.

Dan wordt hij of zij benaderd. Belangrijk is dan het overbrengen van de motivatie voor de uitverkiezing en dat dit niet zomaar een carnavalsonderscheiding is. Dit is vaak de meest bewerkelijke en moeilijkste weg die in deze afgelegd moet worden.

In november 1964 werd deze unieke onderscheiding voor het eerst verleend aan de toenmalige trainer van het Nederlandse elftal, de heer Elek Schwartz. Vele bekende Nederlanders, Nijmegenaren, sporters, politici, TV persoonlijkheden, zakenmensen, bestuurders en anderen mochten in de afgelopen jaren deze onderscheiding ontvangen. Zij allen traden toe tot de Broederschap van 't Grootste Swerte Schaop, ingesteld op 11 november 1963. Dit is als het ware een glorieus college, bestaande uit de meest merkwaardige verzameling van onterecht verguisde mensen. Die zich met de hen toegekende onderscheiding tot in lengte van jaren grotelijks vereerd zullen blijven voelen. Alle Grootste Swerte Schaopen die ik de afgelopen jaren heb mogen begeleiden zagen deze onderscheiding niet als een pronkstuk of als glitter, maar als een teken van uitverkiezing, als een pleister op de wonde van de verguizing en als verzilvering van goede bedoelingen. Zij allen dragen deze onderscheiding met trots!

Klik hier en zie wie er in het Broederschap zijn opgenomen!